Poliklinika profesora Řeháka
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5

info@poliklinikarehaka.cz

Lékařská péče   Dlouhodobá péče   Péče o firmy

Pracovnělékařské  služby

lkmedpoint_50

 

 

Společnostem nabízíme pomoc při plnění zákonné povinnosti * zajištění pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče)

Provádíme:

  • preventivní prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
  • školení v poskytování první pomoci
  • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce

Při jejich řešení nabízíme:

  • individuální přístup a individuální návrh rozsahu preventivních zdravotních služeb
  • odborné poradentví pro zaměstnavatele,definování potenciálních rizikových faktorů pracovního prostředí,kategorizaci prací
  • zprostředkování služeb širokého spektra lékařských specialistů*zákon č.373/2011 o specifických zdravotních službách, zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví, vyhl. Min. zahr. věcí 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách

 
© MED POINT & Synlab 2009-2012 design kupastudio | code & template MARKOnet.cz | powered by Joomla!